Jak se selský rozum sám stává vědeckou teorií - polemika s Větvou

7. 09. 2019 0:05:35
K takovému obratu stačí bohužel málo. Selskému rozumu občas propadnou i vzdělané, a dokonce i morální osoby. Selský rozum je totiž zkratkovitě domnělá forma ideologie vydávaná za rozumný názor oproti údajně přikazující vědě.

Sledoval jsem dnes Na ČT24 tzv. „devadesátku“, jelikož byla na lingvistické téma a současně se jedná o určité politikum, jímž se přechylování ženských jmen momentálně stalo, ale také proto, že jsem dosud měl pana doc. Olivu, bývalého ředitele Ústavu pro jazyk český, ve velké vážnosti. Kupodivu mne dohnal až k tomuto článku, jenž bych z lenosti nebyl býval napsal, kdybych nezabloudil při čtení zdejšího blogu na článek „Gretena Větvy“.

Bohužel obě veřejná vystoupení výše jmenovaných mají jistého společného jmenovatele. Přijmou nějakou domněnku za svou na základě celkem přijatelných vstupů, ale závěrem podsunou jistým protagonistům, s nimiž nejsou v souladu nebo jsou přímo v kontroverzi, nějaký drastický a nelogický, zcela hloupý záměr, respektive hrozbu. Tím se jejich stanovisko vyhrotí v úplnou negaci nějakého dílčího okrajového požadavku, který údajně hrozí zničit celou planetu více než globální oteplování.

Ale ironii stranou. Kolik toho již bylo popsáno o nepřijatelném principu kolektivní viny. Kolektivní vinu jako hrozbu si uvědomuje každý zejména tehdy, kdy hrozí jemu samotnému. Je to jako s šikanováním na vojně. Až my starší odejdeme z vojny budete zase vy šikanovat nově příchozí. Tak je to kolektivně zavedeno, a tak to má být. Dokonce to mnohým lidem přijde normální, ba dokonce spravedlivé.

Ale konkrétně. Pan doc. Oliva se vyjádřil k požadavku žen, které by chtěly změnit zákon o matrikách v tom smyslu, a záměrně neuvádím ani argumentaci A nebo B, že není vhodné měnit češtinu kvůli okrajovému zájmu některých žen. Možná se nad tím doma sám zamyslí a sám se před svým zrcadlem úplně nepochválí. Zmíněný návrh nechce měnit češtinu, nechce zakazovat přechylování, nechce nařizovat nepřechylování. Chce to pouze ponechat na logice či libovůli dotyčné ženy, aby nemusela na úřadu vylhaně žadonit o něco, čeho může podle zákona dosáhnout. Zde jistě selští rozumové namítnou: no jasně, paráda! Přece tady vládne většina.

Jenomže tento pohled na věc kulhá na všechny nohy. Změna zákona by jen umožnila ženám žádajícím oficiálně o nepřechylování příjmení, aby nemusely lhát. Řeknete, že zdali někde podepíše, že o to žádá prostřednictvím drobné lži, proto, že je Eskymačka, ničemu tím nic neškodí, ani nehrozí. Ale to je bohužel pavědecký omyl selského rozumu, který nedokáže domyslet dál než před špičku vlastního nosu (myšleno od kořene nosu). Eskymačka by tolik vadit v dalším životě nemusela. Vždyť pokud Trump nakonec koupí Grónsko, tak snad by našim Eskymačkám nehrozil povolávací rozkaz do grónské národní gardy. Ale jisté riziko zde máme již v případě, kdy se žena prohlásí být Židovkou, ba co hůř, Romkou. Stát si o vás povede údaj, který se jednou znovu může stát záminkou k holokaustu „jistých osob“. Pokud zkoumáme věc historicky, tak matriční evidence naše židy poškodila. Mnozí byli již po generace vlažní či dokonce konvertovaní. Nic jim nepomohlo. Stačilo, že jejich předkové o generaci, dvě, dříve, se nechali zapsat s židovským vyznáním. Dramata okolo identifikace našich Romů odeslaných do Osvětimi by vydala na několik románů. Často nebyli nikde v matrikách zapsáni. Byli uloveni v plenéru a vizuálně odpovídali osobnímu výkladu tehdejších nacistických pohůnků podle jakési směrnice o Potírání cikánského zlořádu. Tady by se mnohým mělo rozsvítit.

Stát nutí některé ženy k drobné „neškodné“ lži. Jsme na to zvyklí ze „socíku“. Všude se lhalo a uplácelo, jinak nic nefungovalo. Pan doc. Oliva ke svému závěru nedodal sice to, co zde dodávají naši bojovníci za čistotu selského rozumu. Tak daleko při svém vzdělání by snad nezašel. A sice: „že tyto ženy zničí češtinu a ohrožují naši národní bezpečnost. A pro ty, kdo nepřijmou nepřechylování chystají gulagy etc. etc.“ Naopak tento argument zde používá v libovolném kontextu každý spravedlivý selskorozumista.

Kolega Větvička v tomto blogu vytvořil nový selskorozumovský pojem po vzoru vědy. Stvořil na základě celkem přijatelných argumentů „multynacyjonálný socialismus“. Nějaké vymezení hranic pojmu a jeho příslušníků sice chybí, ale to selskorozumové tradici nevadí. Každý tuší, že je to někdo mezi vítačem, neomarxistou, migrantem a homosexuální feministickou Romkou.

Jenomže věda je trochu složitější. Při zkoumání problému se popíše jev a názory na něj pozitivní i negativní. Bez úplných uvedení zdrojů nejde o vědu. Nemám žádné sympatie k Marxovi, ale bylo by zásadně nevědecké neznat jeho teze a zásadní díla. Jiná věc je politická akcelerace vědeckých závěrů, kterou zcela libovolně řada zdejších myslitelů považuje domněle za vědu. Ale tyto stereotypy, které vyvěrají z příjemného účelového zjednodušení, nejsou vědou, jsou jen ideologií marxismu nebo nacismu.

Na teologických fakultách se netají spisy Ludvíka Feuerbacha, namířené ostře a výsměšně proti církvi a náboženství. Naopak. I na základě jeho námitek se hledají odpovědi na otázku, jak autenticky lez něčemu věřit. Existuje dokonce disciplína, která se nazývá Negativní teologie, která staví zcela současnou moderní kritiku náboženského světa jako nový úkol aktuální autentické teologie. Proto použít pár tezí o světě a tvrdit, že jsou obsáhlejší a cennější pro poznání člověka než věda, jaksi neobstojí. Ale to je věc názoru. (Srovnej viz. Větvička & další, zde 2019)

Teprve politizace problému paralyzuje vědu. Nějaké liberalizované přechylování ženských jmen neohrožuje češtinu více, než masivní atak angličtiny na základě marketingu a digitalizace společnosti. Poukazování na to, že nějaký okrajový jev nás ohrozí a klást naprosto nepodložené analogie, to je přímo v pracovní náplni selského rozumování. Ono vás nechce ovlivnit jako věda, ale běda, když se neomarxisticko sluničkářsko multynacyjonálně ovlivnit nenecháte. Tak jste tady skončil. Dostanete se do skupiny nejnebezpečnější levice, a to i kdybyste byl podnikatelem od roku 1990. Nakonec mnoho komunistů je přeci podnikateli a miliardáři.

Na závěr však úplně jasně. Drahý pane doc. Olivo, ženy nepřechylující své příjmení jej přece nemají darem od vás. Naopak státní péče o takovou pitomost nás všechny stojí peníze zbytečných úředních úkonů. Nedojde na základě toho ani k úplné feminizaci sněmovny a „sexmisionálnímu“ převratu. Nestane se vůbec nic viditelného, než že pár lidí bude v této zemi více spokojeno a budou mít o důvod více být ke své zemi loyajální. Podobně pane Větvo: greténští aktivisté vyslovují svoje názory stejně jako negreténští aktivisté. Mezi obojími se mohou najít idiotští aktivisté, a jistě se najdou k velké radosti obou stran. A konečně, pane Piťho & spol.: LGBT+ komunita nikoho neohrožuje. Z podstaty věci není znám, klidně mne na opačný fakt věcně upozorněte, pokud vím, není znám jediný fyzický útok homosexuála či dalších na příslušníka/ky hetero komunit. Asi nějaké soukromé zločiny bez politické podstaty by se našly, ale to je běžná kriminalita, která vždy bude. Člověk prostě není dokonalý.

Bohužel jsou známy fyzické útoky na LGBT+ komunitu. Zveličování hrozby okrajových jevů, které maximálně vedou jen k pestrosti a různorodosti jsou morem selského rozumu. Je to chtěný vir – přání otcem myšlenky, zdůvodňující racionalizace, kterým tuto nákazu značně inteligentní bytosti šíří a ještě se za to ani nestydí. Stíhat a zakazovat to my liberálové nechceme a nemusíme, vyhnije to samo a lidi to přestane bavit. Asi jako brexit.

Autor: Zdenek Horner | sobota 7.9.2019 0:05 | karma článku: 14.54 | přečteno: 770x

Další články blogera

Zdenek Horner

Prezidentská doba temna

Naše země se ocitla v přímém aboličním stínu. Nezbývá než tuto dobu přečkat. Pro mne je ode dneška celá vládní politika naprosto nelegitimní. Nehodlám se zdržovat a špinit sledováním takové ubohosti. Úplný bojkot prezidenta.

19.9.2019 v 22:37 | Karma článku: 22.22 | Přečteno: 504 | Diskuse

Zdenek Horner

Vedeme dialog, neřídíme lidem myšlenky, svobodné poselství nejen Číně a Rusku

Skuteční přátelé se mohou i ostře pohádat, ale nic to mezi nimi nezmění, pokud je to upřímné přátelství. Tendence k řízení myšlenek lidí je klíčovou představou totalitního směřování. Rozčilovat se, argumentovat, ale nic víc.

13.9.2019 v 8:57 | Karma článku: 13.02 | Přečteno: 295 | Diskuse

Zdenek Horner

Proč by Kosovo mělo být v dělení Jugoslávie výjimkou?

Předem říkám, že otázky dělení zemí mne nechávají chladným. Dělení Československa jsem želel, ale časem jsem si zvykl. Myslím, že oddělení od nějakého celku netřeba předem podporovat, ale uznat spíše ano, kvůli zachování míru.

12.9.2019 v 11:24 | Karma článku: 22.00 | Přečteno: 1159 | Diskuse

Zdenek Horner

Každý si hájí svoje, ale věci fungují nejlépe při ohleduplné vstřícnosti

U přechylování jmen žen je mnoho emocí a spousta skrytých problémů. Trochu zasvěceněji o tom mohu trochu mluvit právě já, protože jsem si blahé paměti vzal jméno po první manželce. Můj příspěvek je však více o diskriminaci než...

9.9.2019 v 0:42 | Karma článku: 9.04 | Přečteno: 340 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Zdenek Horner

Prezidentská doba temna

Naše země se ocitla v přímém aboličním stínu. Nezbývá než tuto dobu přečkat. Pro mne je ode dneška celá vládní politika naprosto nelegitimní. Nehodlám se zdržovat a špinit sledováním takové ubohosti. Úplný bojkot prezidenta.

19.9.2019 v 22:37 | Karma článku: 22.22 | Přečteno: 504 | Diskuse

Jana Kozubíková

kOmický blog CXXXIV.

Přísloví jako ustálený stylizovaný výrok vyjadřující přímo či obrazně obecné pravdy si na můj vkus často protiřečí. A například ve sdělení "ráno moudřejší večera" žádné životní moudro nevidím.

19.9.2019 v 17:10 | Karma článku: 7.80 | Přečteno: 153 | Diskuse

Vlasta Hurtová

Dlouhovláskový podvod? část 6 – Petra a Petr

Už dříve jste se mohli dočíst o tom, že s parukami poskytovanými Dlouhovláskou pro nemocné děti a ženy asi není vše úplně v pořádku. Ale kdo to vlastně je, ta Dlouhovláska? A čím vším se zabývá?

16.9.2019 v 9:09 | Karma článku: 11.16 | Přečteno: 390 | Diskuse

Zdenek Horner

Vedeme dialog, neřídíme lidem myšlenky, svobodné poselství nejen Číně a Rusku

Skuteční přátelé se mohou i ostře pohádat, ale nic to mezi nimi nezmění, pokud je to upřímné přátelství. Tendence k řízení myšlenek lidí je klíčovou představou totalitního směřování. Rozčilovat se, argumentovat, ale nic víc.

13.9.2019 v 8:57 | Karma článku: 13.02 | Přečteno: 295 | Diskuse

Zdenek Horner

Proč by Kosovo mělo být v dělení Jugoslávie výjimkou?

Předem říkám, že otázky dělení zemí mne nechávají chladným. Dělení Československa jsem želel, ale časem jsem si zvykl. Myslím, že oddělení od nějakého celku netřeba předem podporovat, ale uznat spíše ano, kvůli zachování míru.

12.9.2019 v 11:24 | Karma článku: 22.00 | Přečteno: 1159 | Diskuse
Počet článků 418 Celková karma 11.91 Průměrná čtenost 1103

Genealog, absolvent HTF UK. Mými hlavními zájmy jsou: historie, poezie, filosofie a nekonfesní teologie.

Najdete na iDNES.cz